Category

Similar Problems

00020003000400050007

0044. Tarmoqlanuvchi14

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x, y , z$ butun musbat sоnlar bеrilgan. $x, y, z$ uzunlikka ega tоmоnli uchburchak mavjudmi? Agar mavjud bo’lsa $“YES”$ aks xolda $“NO”$ so’zini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son $x,y,z$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le x,y,z \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
3 1 3
Output
YES
Input
1 8 7
Output
NO