Category

Similar Problems

0439. TDT9

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga ifoda beradi agar shu ifoda to’g’ri yoki xatoligini aniqlovchi dastur tuzing;

Kiruvchi ma’lumot: Sizga ifoda beradi unda unda “*+/-“ va 0-9 gacha bo’lgan raqamlar qatnashishi kafolatlanadi va undan boshqa operatorlar berilmaydi; sonlar faqat bir xonali bo’ladi

Chiquvchi ma’lumot: agar to’g’ri bo’lsa “Yes” aks holda “No”

Kiruvchi ma’lumot

Chiquvchi ma’lumot

4*1+4

Yes

6+3++

No