Category

Similar Problems

0437. TDT7

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Pascal tilida “procedure” so’zi bor yoki yo’qligini aniqlovchi dastur tuzing;

Kiruvchi ma’lumot: Sizga dastur kodini beradi;

Chiquvchi ma’lumot: agar to’g’ri bo’lsa “yes” aks holda “no”

Kiruvchi ma’lumot

Chiquvchi ma’lumot

var

a:integer;

procedure chiqar(a:integer)

begin

      write(a);

end;

begin

    read(a);

    chiqar(a);

    end.

yes

var

a:integer;

begin

    read(a);

    write(a);

end;

 

no