Category

Similar Problems

0436. TDT6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

C++ tilida sikl operatorlari qatnashganmi yoki yo’q xaqida ma’lumot bering

 

Kiruvchi ma’lumot: Sizga dastur kodini beradi;

Chiquvchi ma’lumot: agar bo’lsa “yes” aks holda “no”

Kiruvchi ma’lumot

Chiquvchi ma’lumot

include<iostream.h>

int main(){

      int a;

      cin>>a;

      cout<<a;

      return 0;

}

no

include<iostream.h>

int main(){

int a

for(int i = 0; i <= 5; i++)

cout<<i;

cin>>a;

cout<<a;

return  0;

}

yes