Category

Similar Problems

0432. TDT2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga pascal dasturlash tilida kod berilgan sizning vazifangiz shu kodda “begin” xizmatchi so’zi necha marta qatnashgani topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar: pascal tilidagi kod

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

Uses crt;

Var

x:integer;

begin

read(x);

write(x*x*x);

end.

1

Uses crt;

Var

n,x:integer;

begin

read(x,n);

for i:=1 to n do

begin

write(i);

end;

end.

2