Category

Similar Problems

0431. TDT1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir necha sondan iborat bo’lgan ketma-ketlik berilgan sizning vazifangiz shu ketma-ketlikni yig’indisini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda ketma-ketlik. Elementlar 105 dan oshmaydi. Ketma-ketlik uzunligi 100 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5 8 3 2 7

25

4 5 1 -9 -8 -9 5

-11