Category

Similar Problems

0430. OYDT31

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matritsaning quyi uchburchak(asosiy dioganaldan quyidagi elementlar asosiy dioganal elementlari kirmaydi) elementlarining o’rtacha qiymati xisoblansin.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda matritsa o’lchami N (2<=N<=100)  keyingi satrlarda (-100<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi 10-2 aniqlikda chiqarilsin

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3

10 -4 94

15 22 95

30 -65 6

-6.67

4

78 -21 24 -2

35 84 77 54

99 -63 57 -50

55 13 85 36

37.33

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov