Category

Similar Problems

0428. OYDT29

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikki o’lchamli massivning  musbat  elеmеntlarini eng katta elementiga bo’lish dasturi tuzilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda matritsa o’lchami N va M (2<=N,M<=100) . Ikkinchi satrda (-100<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Xosil bo’lgan matritsa 10-2 aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3 2

62 -21

63 30

68 -96

0.91 -21.00

0.93 0.44

1.00 -96.00

4 5

24 -84 52 -94 51

9 77 86 8 60

36 -35 91 -60 24

97 36 53 0 18

0.25 -84.00 0.54 -94.00 0.53

0.09 0.79 0.89 0.08 0.62

0.37 -35.00 0.94 -60.00 0.25

1.00 0.37 0.55 0.00 0.19

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov