Category

Similar Problems

0425. OYDT26

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Massivning toq elеmеntlari o’rtachasi topilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv o’lchami N (2<=N<=100) . Ikkinchi satrda (1<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi 10-2 aniqlikda chiqarilsin

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

9

1 49 2 8 76 74 37 37 19

28.60

7

10 11 60 72 98 37 63

37.00

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov