Category

Similar Problems

0424. OYDT25

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga faqat 0 va 1 dan iborat bo’lgan ketma-ketlik berilgan. Sizning vazifanigiz shu ketma-ketlikdan eng uzun yonma-yon turgan 1 lar ni topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Uzunligi 1000 dan oshmaydigan ketma-ketlik

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10111001101

3

1111100011111111110

10

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov