Category

Similar Problems

0423. OYDT24

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Siz shu massivdan shunday 3 ta sonni tanlab olishingiz kerakki shu sonlarni ko’paytmasi eng maksimal bo’lsin

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv o’lchami N (3<=N<=100) . Ikkinchi satrda (-1000<=a[i,j]<=1000).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi. Xosil bo’lgan maksimal ko’paytma

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3

500 636 -102

-32436000

8

305 750 -505 461 779 -798 528 855

499533750

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov