Category

Similar Problems

0417. OYDT18

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Butun n x n (2 < n < 30) matritsa berilgan. Sizdan matritsaning juft o’rindagi elementlarini 0 bilan va toq o’rindagi elementlarini 1 bilan to’ldirish talab etiladi. Element toq o’rinda turgan deyiladi agar i – ustun va j satr yig’indisi (ya’ni i+j) toq bo’lsa, element juft o’rinda turgan deyiladi agar i – ustun va j satr yig’indisi (ya’ni i+j) juft bo’lsa.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta butun son n.

Chiquvchi ma’lumotlar: n x n lik matritsa.

2

0 1

1 0

3

0 1 0

1 0 1

0 1 0

 

 

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov