Category

Similar Problems

0414. OYDT15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga N natural son beriladi. Sizning vazifaningiz 1 dan N gacha bo’lgan sonlarni NxN spiral shaklida chiqarib berish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda N (3<=N<=50).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi NxN lik spiral matritsa.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3

1 2 3

8 9 4

7 6 5

5

1 2 3 4 5

16 17 18 19 6

15 24 25 20 7

14 23 22 21 8

13 12 11 10 9

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov