Category

Similar Problems

0413. OYDT14

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz bu massivni o’sish va kamayish tartibida chiqarish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv o’lchami N (2<=N<=100) . Ikkinchi satrda (-100<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimlari. Birinchi satrda o’sish bo’yicha saralash. Ikkinchi satrda  esa kamayish bo’yicha saralab chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

2

71 8

8 71

71 8

6

26 40 28 35 88 -69

-69 26 28 35 40 88

88 40 35 28 26 -69

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov