Category

Similar Problems

0412. OYDT13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizning vazifangiz fibonachchi ketma-ketligining n- xadini topish.

Eslatma: fibonachchi ketma-ketligi quyidagicha xosil qilinadi

a[i]=a[i-1]+a[i-2] va i>2 yani i-xadi o’zidan oldingi ikki xadining yig’indisiga teng   bunda a[1]=0; a[2]=1;

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n (1<=n<=90) .

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

2

1

4

2

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov