Category

Similar Problems

0409. OYDT10

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Massivning tub elеmеntlari yig’indisi  хisоblansin

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv o’lchami N (1<=N<=100) . Ikkinchi satrda (-100<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

4

17 62 -2 97

114

9

13 77 -94 51 31 -97 96 68 -40

44

 

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov