Category

Similar Problems

0405. OYDT6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matn bеrilgan. Matndagi simmеtrik so’zlar sonini aniqlang. Masalan: “Alla” va “wwWRwWw” so’zlari simmеtrik so’zlar (ya’ni teskarisiga xam bir xil bo’lishi kerak). Bunda A va a, b va B bir xil deb olinadi

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda matn berilgan. Matnda katta va kichik xarflar qatnashishi mumkin. so’zlar probel bilan ajratilgan bo’ladi.  

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimlari

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

Aziza yoshligida alla eshitardi

2

BBCBb hdggd ddd d jjkj kklkk

4

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov