Category

Similar Problems

0404. OYDT5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matrisaning yordamchi diognalidagi manfiy hadlari yig`indisini toping va ularni sonini hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda N (2<=N<=30) matritsa o’lchami. Keyingi N ta satrda N ta butun son matritsa elementlari(-100<=a[i,j]<=100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda soni. Ikkinchi satrda yig’indisi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

2

-98 66

-85 -21

1

-85

4

-49 82 32 67

-59 -44 -54 78

69 52 -75 78

-85 3 -92 -39

2

-139

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov