Category

Similar Problems

0402. OYDT3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Massivning manfiy elеmеntlari sonini musbat element soniga kopaytmasini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n massiv o’lchami(1<=n<=100). Ikkinchi satrda n ta butun son massiv elementlari(-100<=a[i]<=100 a[i]!=0)

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

8

60 3 -14 83 28 -30 5 38

12

4

30 96 -86 50

3

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov