Category

Similar Problems

0401. OYDT2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani xisoblang

Kiruvchi ma’lumotlar: bitta satrda x,a,b butun sonlar(1<=a,b,x<=20)

Chiquvchi ma’lumotlar: masala yechimi 10-2 aniqlikda chiqaring

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1 2 0

8.39

4 2 4

48.00

 

 

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov