Category

Similar Problems

0400. OYDT1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani xisoblang

Kiruvchi ma’lumotlar: bitta satrda x,a,b butun sonlar(1<=a,b,x<=20)

Chiquvchi ma’lumotlar: masala yechimi 10-2 aniqlikda chiqaring

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1 1 2

2.30

3 3 0

8104.08

Tayyorladi: Bahrom Sultonov