Category

Similar Problems

0398. Codeforces

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

TATU Uganch filiali magistranti Azat Yusupov Codeforces.com saytida juda ko’p contestlarda qatnashgan va u shunday reytinga erishganki mustaqil o’zi contest o’tirishi mumkin.  U judayam kuchli programmist bo’lgani uchun judayam qiziqarli contest o’tkazishga qaror qildi.Codeforces.com saytining contestlari quyidagi tarzda o’tkaziladi.

1.     Har bir  masala ma’lum sondagi testlar qo’yiladi.

2.     Har bir masalaga ma’lum darajadagi ballar beriladi.

3.     Har bir mufaqiyatsiz urinishga bal kamaytiriladi.

4.     Agar qo’yilgan testlardan o’tsa ishlagan vaqti masala balidan qirqiladi.

5.     Contest tamom bo’lgandan keyin harbir masala uchun barcha testlarga tekshriladi.

Bu contestning qiziqarli joyi shundaki agar qatnashuvchi masalalarni yechishda Azat Yusupov ishlab chiqqan tartibda yecha olsagina u hamma masalalarni yechishi mumkin, aks holda ma’lum testlarda to’g’ri bo’lgan yechim keying testlarda xato bo’ladi. Contest tamom bo’ldi. Hozir Azat Yusupovda har bir masalani necha odam qisman yechgani ma’lum. U sizlarga shunday topshiriq berdi. So’rovlar mavjud : har bir so’rovda masala index beriladi. Sizlar har bir so’rov uchun o’sha masalani necha maximal sondagi yechganini topishingiz kerak.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ikkita butun  n, m sonlari.   (1 ≤ n, m ≤ 105). n masalalar soni va m so’rovlar soni. 2 – qatorda 1dan n gacha n ta har xil son.Azat Yusupov ishlab chiqqan tartib. 3 – qatorda yana n  ta son , i – masalani necha odam yechgani (0 <= ai <= 109). 4 – qatorda so’rovla 1 dan n gacha.

 Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda so’rovlarga javoblar  yig’indisini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2 1

2 1

3 5

2

5

2

3 5

1 2 3

15 78 12

1 2 3 2 1

72

 

Tayyorladi: Shavkat Aminov