Category

Similar Problems

0397. Ko'pburchak

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n va m sonlari berilgan. Topshiriq shunday :kordinatalari A(0,0) va B(max(n,m),min(n,m)) nuqtalar o’rtasida chiziq tortamiz. Keyingi nuqta avvalgilariga nisbatan hosil qilinadi. Ya’ni X - kordinatasi n ga va Y - kordinatasi m ga yoki X - kordinatasi m va Y kordinatasi n ga farq qiluvchi nuqtalar hosil qilinadi. Bu nuqtalardan shunday nuqta tanlanadiki u nuqta bilan undan oldingi o’rtasidagi kesmani a va undan oldingi kesmani b kesma deydigan bo’lsak bu kesmalar quyidagi shartlarni bajarishi kerak.

1.     Kesmalar parallel bo’lmasligi kerak

2.     Kesmalar orasidagi burchak 180o kichik lekin maximal bo’lishi kerak;

Bu jarayon to (0,0) nuqta hosil bo’lguncha davom etadi. Sizni vazifangiz hosil bo’lgan ko’pburchakni yuzasini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ikkita butun  n, m hosil bo’lgan sonning qolgan raqamlari.   (1 ≤ n, m ≤ 107).

 Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda javobni 10-4 aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1

1.0000

2

2 3

60.0000

 

Tayyorladi: Shavkat Aminov