Category

Similar Problems

0396. Robot

Time limit : 4000 ms
Memory limit : 64 mb

Jumaboyev Davlatmurod robotlar bilan ishlaydi. U Robotlarini n x m lik maydonga joylashtirdi. Davlatmurodning robotlari 1 sekundda 5 ta vazifadan birini bajara oladi.

1.     Chapga harakatlanish;

2.     O’ngga harakatlanish;

3.     Yuqoriga harakatlanish;

4.     Pastga harakatlanish;

5.     Joyini o’zgartirmaydi;

Robot 1 sekund ichida yuqoridagi vazifalardan birini qilishi mumkin. Davlatmurod har bir robotga shunday vazifalardan birini yukladi. 1 sekunddan keyin robotlar minimal sondagi kataklarga joylashib qoldi.  Robotlar joylashmagan kataklar sonini toping.Davlatmurodning robotlarga bergan buyruqlari ularni maydondan chiqarib yubormaydi.Bir kletkada xohlagancha robot joylashishi mumkin.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ikkita butun  n, m hosil bo’lgan sonning qolgan raqamlari.   (1 ≤ n, m ≤ 40, 1 ≤ n * m ≤ 40).

 Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda javobni chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1

0

2

2 3

4

 

Tayyorladi: Shavkat Aminov