Category

Similar Problems

0388. Nasriddin afandi misrda

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Nasriddin afandi o’z eshagi bilan Misrga sayohatga chiqdi. U yerga borgach katta piramidalarni ko’rib hayratda qoldi.  U uyiga borganida

nimalarni ko’rganini tasvirlab berish uchun u piramidaning maketini yasay boshladi. Unda H va W o’lchamli qog’oz bor. Undan eng katta hajmli piramida yasamoqchi. Bizga ma’lumki Misrdagi piramidalar asosi to’rtburchakdan tashkil topgan.

 Nasriddin afandi esa uni faqat yon tarafdan ko’rgani boiz uni asosi to’rtburchak ekanini bilmadi va piramidani asosi uchburchakdan, qirralari teng deb hisoblab piramidani yasay boshladi va o’ylanib qoldi. U uchun katta hajmli piramidani yasash ancha qiyin ish ekan. Bugun kulgi kuni shuning uchun u uyiga xafa bo’lib qaytmasligi kerak. Iltimos unga yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar: Nasriddin afandidagi qog’ozning o’lchami W,H (0<W,H<106)beriladi.

Chiqivchi ma’lumotlar: piramidaning qirrasini uzunligi va hajmini probel bilan ajratilgan holda va 10-4 aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2 2

1.1547     0.1814

2

3 3 

1.7321     0.6124