Category

Similar Problems

0379. Megamind

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Megamiya o’zining har xil kashfiyotlari bilan dunyoni dog’da qoldirib kelgan. U yaqinda yana bir katta kashfiyot ustida ish boshladi. Bu kashfiyot ustida fizika, kimyo va matematika fanlari chalkashib ketdi. Matematika fanidan bionominal koeffitsiyentlarni hisoblash hozirda Megamiyaga qiyinchilik tug’diryapti. Uning ishlarida quyida keltirilgan S(n) ifodani hisoblash kerak bo’lib qoldi:


        


         Sizga n soni beriladi, siz yuqoridagi S(n) ifodani hisoblashingiz kerak. Megamiyaga yana bitta kashfiyot qilishida yordam bering. Siz chiqaradigan javob yetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun uni 1000000007(1e9+7) ga bo’lgandagi qoldig’ini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta N natural soni (1 ≤ N  ≤ 1018).

Izoh: sonlarni o’qib olishda C++ tilida “long long”, Pascalda int64 va Javada “Long” tipidan foydalaning.

Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun son, S(n) ifodaning qiymati.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

2

 

 

 

2

2

4

3

3

2

 

 

 

 

Tayyorladi: Yo'ldoshboy Sultonov