Category

Similar Problems

0375. Minion va arifmetik progressiya

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Minionlar matematikani juda qadrlashadi. Ularga yaqinda Gryu matematika bo’yicha dars bera boshladi. Bir kuni Gryu minionlariga arifmetik progressiya darsini o’tdi va minionlarga quyidagicha uyga vazifa berdi: minionlarga N natural soni berildi, minionlar quyidagi tenglamani yechishlari kerak.

N = A + (A + 1) + . . . + (A + P - 1).

         Bu uyga vazifani minionlar bemalol yechishdi. Ammo ularda har qaysinisida har xil javob chiqyapti. Siz shunday dastur tuzingki, berilgan N natural soni yordamida tenglama yechimlari A va P sonlari topilsin va P sonning qiymati iloji boricha maksimum qilinsin.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta butun son – N soni(1 <= N <= 109).

Chiquvchi ma’lumotlar: Ikkita natural A va P sonlari.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

14

2 4