Category

Similar Problems

0372. Minion va Dr.Nefario sonlari

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Gryu laboratoriyasida tinib tinchimasdan ijod qiluvchi doctor Nefario o’z minionlari bilan birgalikda yaqinda yana bitta kashfiyot qildi. U yangicha bir formula yaratdi. Uning formulasi bo’yicha hech qiynalmasdan an+bn=cn tenglamani yechish mumkin. Sizga n soni berilganda, siz doctor Nefario tenglamasini yecha olasizmi? Sizdan Tenglamaning javobini topish so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta butun son – N soni(0 <= N <= 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Uchta a, b, c butun sonlari – tengalama javoblari bitta probel bilan ajratilgan holda. Agar tenglama yechimga ega bo’lmasa “Oops” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

0

Oops

2

1

1 2 3