Category

Similar Problems

0360. Qotishma

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Fizika laborotoriya xonasida oltin va kumushdan yasalgan qotishma bor. Fizika o’qituvchisi talabalarga shunday savol berdi: ”qotishma massasining qancha qismini oltin va qancha qismini kumush tashkil qiladi?” Talabalar bu savolga haliyam javob izlashmoqda. Ular tajtibalar asosida qotishmaning zichligi ρni aniqlashdi va qotishmaning hajmi uning tashkil qiluvchilarning hajmlari yig’indisiga tengligini isbotlashdi. Oltin zichligi ρo=19,3*103kg/m3, kumushning zichligi ρk=10,5*103kg/m3 ekanligini kitoblar orqali bilib olishdi. Shunday bo’lsa ham ular o’qituvchisi bergan savolga javob topisholmayapti. Iltimos ularga yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar: bitta double son ρ qotishmaning zichligi beriladi. (ρk <= ρ <=ρo)
Chiquvchi ma’lumotlar: qotishmaning necha foizni oltin va necha foizini kumush tashkil qilishini 10-2 aniqlikda probel bilan ajratib chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

14.0

54.83 45.17

19.3

100.00 0.00

Tayyorladi: Niyazmetova Kumush