Category

Similar Problems

0358. Train_3.9

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

a, b, c butun sonlar berilgan(a nol emas). Aniqlanki, a*sin2 x+b*sin x+c=0 tеnglama haqiqiy еchimga egami (-90⁰<=x<=90⁰ shu oraliqdagi yechimlarini toping). Agar haqiqiy yеchimlari mavjud bo`lsa, u hоlda ularni tоping.  Aks хоlda “-1” ni chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar: uchta haqiqiy son a,b,c probel bilan ajratilgan holda (1<=a,b,c<=100);

Chiquvchi ma’lumotlar: Agar tenglama ikkita yechimga ega bo’lsa avval kattasini keyin kichigini chiqaring. Aks xolda bitta javob chiqaring. Javobni graduslarda 10-2  aniqlikda chiqaring(-90⁰<=x<=90⁰).

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 -2 1

90.00 90.00

2

8.2 -56.3 -2.3

-2.33

3

4 5 6

-1

Tayyorladi: Yusupov G’iyos