Category

Similar Problems

0356. Train_3.6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang:

Kiruvchi ma’lumotlar: ikkta butun son probel bilan ajratilgan holda a,n  ( 1 ≤  a, n ≤ 105 );

Chiquvchi ma’lumotlar:  bitta butun son masala yechimi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1

2

2

1 3

20

Tayyorladi: Yusupov G’iyos