Category

Similar Problems

0355. Train_3.5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga ab, cd, xy shunday ko’rinishda son beriladi. Siz ulardan maksimal va minimalni aniqlashingiz kerak.

Kiruvchi ma’lumotlar:  Sizaga uchta qatorda 2 tadan son beriladi. Birinchi son asosi, ikkinchi son uning darajasi ko’rinishida beriladi. Bu sonlar 1000 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda maksimal sonni keyingi qatorda minimal sonni kiritilgani kabi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 45

2 3

3 2

3 2

1 45

Tayyorladi: Yusupov G’iyos