Category

Similar Problems

0354. Kartalar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Odatda kartalar 36talik yoki 56talik bo’ladi. Hozir sizda N ta kolodalik karta bor.Har qaysi kolodadan 1 marta uchraydi(Odatiy kartada 4 ta, sizdagi kartada esa 1ta). Kartalar stol ustiga ustma-ust taxlab qo’yilganda, siz undan eng katta va eng kichik kartalar orasidagi kartalarni topish dasturini tuzing. Sizga kartalar ketma-ketligi beriladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda N natural soni beriladi, sizdagi kartalar soni. (1 ≤ N ≤ 105) Ikkinchi qatorda esa N ta kartalar ketma-ketligi bitta probel bilan ajratilgan holda beriladi(1 ≤ ai ≤ N). Har bitta kartadan faqat bir marta uchrashi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Eng kata va eng kichik kartalar orasidagi karta nomerlari bitta probel bilan ajratilgan holda.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6

2 1 3 5 4 6

3 5 4

2

6

2 6 3 4 5 1

3 4 5

Tayyorladi: Yusupov G’iyos