Category

Similar Problems

0353. Urburchak turi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

            Geometriya darsidan bizga ma’lumki, uchburchaklar burchaklariga ko’ra o’tkir, to’g’ri va o’tmas burchakli uchburchaklarga bo’linadi.

Toʻgʻri burchakli

Oʻtmas burchakli

Oʻtkir burchakli

Tomonlarining uzunligiga ko’ra teng tomonli, teng yonli va turli tomonli uchburchaklarga bo’linadi.


Teng tomonli             Teng yonli                 Turli tomonli

Sizga uchburchak tomonlari beriladi. Siz uning burchagiga ko’ra qanday uchburchak va tomonlariga ko’ra qanday uchburchak ekanligini teshkirishingiz kerak.

Kiruvchi ma’lumotlar: Sizga 3 ta haqiqiy son probel bilan ajratilga holda a,b,c sonlar

 beriladi (1 ≤ a, b, c ≤ 105 );

Chiquvchi ma’lumotlar: Burchagiga ko’ra agar to’g’ri burchkli bo’lsa “1”,agar o’tkir burchakli bo’lsa “2”,agar o’tmas burchakli bo’lsa “3” ni chiqaring.

Tomoniga ko’ra agar teng tomonli bo’lsa “one”,agar teng yonli bo’lsa “two”,agar turli tomonli bo’lsa “three” ni chiqaring.

Dastlab burchagiga ko’ra qanday uchburchakligini va bitta probel bilan tomoniga ko’ra qanday uchburchakligini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 4 6

3 three

2

4 4 2

2 two

Tayyorladi: Yusupov G’iyos