Category

Similar Problems

0352. Train_3.3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

 Sizga 4 ta haqiqiy son berilgan . Agar ularni hammasi musbat bo’lsa ,  ularni hammasini ikkilangani bilan almashtriring, agar ulardan biri manfiy bo’lsa , shu sonlarning har biriga ularning o’rta arifmetigini qo’shib chiqaring, agar ularning ikkitasi manfiy bo’lsa ,shu sonlarning har biriga ularning o’rta geometrigini qo’shib chiqaring, agar ularning uchtasi manfiy bo’lsa ,shu sonlarning har birini  ularning kattasi bilan qo’shib chiqaring, agar ularning to’rttasi ham manfiy bo’lsa ,shu sonlarning har biridan ularning eng kichigini ayirib chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar:  4 ta haqiqiy noldan farqli a, b, c, d sonlar (-105 ≤ a, b, c, d ≤ 105).

Chiquvchi ma’lumotlar: 4 ta haqiqiy son masala yechimi. Ularni bitta probel bilan ajratgan holda 10-3 aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1.2 3.2 6.5 -5

2.675 4.675 7.975 -3.525

Tayyorladi: Yusupov G’iyos