Category

Similar Problems

0351. Train_3.2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uchurchakning a, b, c tomonlari berilgan. Shu uchburchakning medianalarini toping .

Kiruvchi ma’lumotlar:  butun a,b,c sonlar (1 ≤ a, b, c ≤ 105). Bu sonlar uchburchak tengsizligini qanoatlantiradi.

Chiquvchi ma’lumotlar: dastalab a tomonga tushgan, keyin b va c tomonlarga tushgan medianalarni 10-2 aniqlikda bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 4 6

4.87 4.30 1.87

Tayyorladi: Yusupov G’iyos