Category

Similar Problems

0349. oraliq10

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

O’lchami N bo’lgan  bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massivni C dan kichik elementlarini ko’paytmasi topilsin.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv n, ikkinchi satrda esa C berilgan (1<=n<=10 ,-10<=C<=10). Keying satrda massiv elementlari ai berilgan(1<= ai <= 5).
Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun son masalani yechimi topilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5

5

3 3 4 4 2

288

8

1

2 3 4 2 3 0 2 2

0