Category

Similar Problems

0348. oraliq9

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

O’lchami NxM bo’lgan  ikki o’lchamli massiv berilgan.Matritsani musbat elementlari yig’indisini manfiy elementlari yig’indisiga nisbatini toping(musbat va manfiy elementlar kamida bir marta uchraydi).

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda matritsa o’lchami n va m berilgan (1<=n,m<=100). Keying satrlarda matritsa elementlari berilgan(-1000<= <= 1000).
Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta haqiqiy son masalani yechimi. Natija  aniqlikda hisoblansin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5 5

769 71 682 -603 -398

-548 897 883 -300 -20

-853 -790 -392 -631 995

-935 550 765 -807 -788

-39 -65 -861 -538 863

-0.76

 

3 2

-650 -559

-389 -362

996 665

-0.85