Category

Similar Problems

0347. oraliq8

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

O’lchami NxM bo’lgan  ikki o’lchamli massiv berilgan. Matritsaning o’rta arifmetigini topish dasturini tuzing.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda matritsa o’lchami n va m berilgan (1<=n,m <=100). Keying satrlarda matritsa elementlari berilgan(1<=a[i,j]<=1000).
Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta haqiqiy son o’rtacha arifmetik qiymatni hisoblang. Qiymat  2 xona aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3 3

726 628 550

196 242 982

437 227 250

470.89

1 3

152 460 666

426.00