Category

Similar Problems

0346. oraliq7

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

O’lchami NxM bo’lgan  ikki o’lchamli massiv berilgan.Matritsani teskari tartibda chiqaruvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda matritsa o’lchami n va m berilgan (1<=n,m <=100). Keying satrlarda matritsa elementlari berilgan(1<=<=1000).
Chiquvchi ma’lumotlar: matritsani teskarisiga chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3 3

841 468 292

572 639 897

307 629 33

33 629 307

897 639 572

292 468 841

1 8

836 37 951 694 563 256 266 460

460 266 256 563 694 951 37 836