Category

Similar Problems

0345. oraliq6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

O’lchami NxM bo’lgan  ikki o’lchamli massiv berilgan.Matritsaning eng kichik va eng katta elementlari yig’indisi hisoblansin(eng kichik va eng katta elementlari bir qancha bo’lishi mumkin).

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda matritsa o’lchami n va m berilgan (1<=n,m <=100). Keying satrlarda matritsa elementlari berilgan(1<=<=1000).
Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun sondan iborat bo’lgan masalaning yechimi topilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

2 3

9 9 9

8 6 7

33

4 4

4 7 4 8

9 0 4 2

7 5 1 2

7 9 8 2

18