Category

Similar Problems

0344. oraliq5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan satrdan [L,R] oraliqdagi simvollarni ekranga chiqarish dasturini tuzing.(bu yerda L>R bo’lishi ham mumkin).

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda S satr kiritiladi(1<=|S|<=1000, bu yerda |S|-S satrning uzunligi),ikkinchi satrda L(1<=L<=|S|) va R(1<=R<=|S|) butun sonlar berilgan.
Chiquvchi ma’lumotlar: satrdan [L,R] oraliqdagilarini ekranga chiqarin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

XpnYEZ

2 4

pnY

Doston

6 1

notsoD