Category

Similar Problems

0343. oraliq4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan satrdagi katta harflarni ekranga chiqarish dasturini tuzing.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda S satr kiritiladi(1<=|S|<=1000, bu yerda |S|-S satrning uzunligi).
Chiquvchi ma’lumotlar: satrdagi katta xarflarni ekranga chiqaring,agar bunday harflar yo’q bo’lsa “-1” ni chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

JyTeZC

JTZC

fIfQDmja

IQD