Category

Similar Problems

0342. oraliq3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan satrdagi unli harflarning sonini toping(unli harflar: u,i,o,e,a deb hisoblansin);

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda S satr kiritiladi(1<=|S|<=1000, bu yerda |S|-S satrning uzunligi).
Chiquvchi ma’lumotlar: satrdagi unli xarflarning sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

UEsZw

2

Asdeer

3