Category

Similar Problems

0341. oraliq2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

N ta elementdan iborat massiv berilgan.  massivning juft va toq elementlari sonini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv elementlari soni n berilgan (1<=n <=100). Ikkinchi satrda massiv elementlari berilgan(1<=<=1000).
Chiquvchi ma’lumotlar: 2 ta butun son: birinchi satrda juft elementlari sonini, ikkinchi satrda toq elementlari sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5

10 86 3 87 29

2

3

6

41 2 31 71 13 71

1

5