Category

Similar Problems

0340. oraliq1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

N ta elementdan iborat massiv berilgan. Massivning eng kichik elementini massivning musbat elementlariga, eng kata elementini manfiy elementlariga ko’paytirish dasturini tuzing(massiv elementlari butun sonlardan iborat).

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda massiv elementlari soni n berilgan (1<=n <=100). Ikkinchi satrda massiv elementlari berilgan(-100<=<=100).
Chiquvchi ma’lumotlar: n ta xosil bo’lgan massiv elementlari.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

6

1 -2 3 -3 9 11

-3 -22 -9 -33 -27 -33

5

2 3 12 5 7

4 6 24 10 14