Category

Similar Problems

0339. Yakuniy_4_J

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Korxonada uchta ishchi ishlaydi va ularning maoshlari m1, m2, m3.

Korxonadagi qaysi ishchi eng ko’p maosh olishini aniqlang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Butun son m1, m2, m3. ( m1, m2, m3 <= 500);
Chiquvchi ma’lumotlar: Maoshi eng yuqori bo’lgan ishchining tartib raqamini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10 21 35

35

400 550 450

550