Category

Similar Problems

0338. Yakuniy_4_I

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning summasini hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Butun son a, b, n. (n <= 100);
Chiquvchi ma’lumotlar: Natijani 10-2 aniqlikda hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1 2 3

1.55