Category

Similar Problems

0337. Yakuniy_4_H

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning summasini hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Butun son n. (n <= 100);
Chiquvchi ma’lumotlar: Natijani 10-2 aniqlikda hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5

17.47

2

7.57