Category

Similar Problems

0336. Yakuniy_4_G

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning n ta hadining yig’indisini toping.

 

 

Kiruvchi ma’lumotlar: n butun son. (1 <= n <= 20);
Chiquvchi ma’lumotlar: Natijani 10-2 aniqlikda hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5

65.00